European Communication Certificate

Tímová práca | Selfmarketing | Manažment konfliktov | Komunikácia

ECo-C vzdelávacie strediská


Zoznam autorizovaných ECo-C vzdelávacích stredísk


Vzdelávací inštitút ECo-C

Révová 20
811 02 Bratislava
Tel.: +421 907 720882
orders@eco-c.sk
www.eco-c.sk

Vzdelávací inštitút elfa
elfa, s.r.o.

Letná 9
042 00 Košice
Tel.: +421 55 7265185
        +421 55 6253839
Fax: +421 55 7265195
Mobil: 0917 249 883
vzdelavanie@elfa.sk
www.vzdelavanie.elfa.sk

Ing. Ivan Liška, CREDIT 0623

Karpatská 1
811 05 Bratislava
Tel.: +421 524 422 72
Fax: +421 524 422 72
office@credit0623.sk
www.credit0623.sk

PaedDr. Jaroslav Slaný, Agentúra Kontakt S

Nálepkova 346
017 01 Považská Bystrica
Tel.: +421 42 4322775, +421 42/4262196,
        +421 905 358966
Fax: +421 42 4322775
kontakt@kontakts.sk
www.kontakts.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2
041 80 Košice
Tel.: +421 (0) 55 / 2342152
Fax: +421 (0) 55 / 6786959
eco-c@upjs.sk
www.upjs.sk