European Communication Certificate

Tímová práca | Selfmarketing | Manažment konfliktov | Komunikácia

Často kladené otázky

Má ECo-C význam pre moju kariéru?


Áno, má význam, nakoľko vám sprostredkúva štandardizovanú a predovšetkým jednotnú úroveň vedomostí, schopností a skúseností pre úspešné uplatnenie sa na trhu práce v rámci celej Európskej únie.

Aký je hlavný prínos ECo-C?


Je ich niekoľko, dajú sa však zhrnúť do jednoduchého hesla: "Moje postavenie v spoločnosti je zrkadlom mojich komunikačných schopností". Pre bližšie informácie kliknite sem.

Prečo práve ECo-C?


ECo-C disponuje jedným z najlepších systémov kľúčových vedomostí; jeho vysoká kvalita a odborná úroveň je garantovaná významnými osobnosťami vo vzťahu k praktickému využitiu ECo-C.