European Communication Certificate

Tímová práca | Selfmarketing | Manažment konfliktov | Komunikácia

Partneri ECo-C

Vybrané renomované spoločnosti:


nasadzujúce ECo-C ako fixný prvok svojich vzdelávacích a kariérnych programov.

Ardex
REWE Group
Hagebau Schuberth
Gottwald
Thir Transporte
Cytotrade
KAIPO
FABIAN Personalberatung

Partneri v zahraničí:


AMS - Rakúsky úrad práce Niederösterreich
OCG - Rakúska Informatická Spoločnosť