European Communication Certificate

Tímová práca | Selfmarketing | Manažment konfliktov | Komunikácia

Aprobované podklady

Učebné materiály v slovenskom jazyku:


Modul 1: Tímová práca
Modul 2: Selfmarketing
Modul 3: Manažment konfliktov
Modul 4: Komunikácia

Každé skriptum obsahuje 60 strán.

Aprobácia učebných materiálov


ECo-C je v krajinách Európskej únie štandardizovaný certifikát v oblasti
osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií. Aby ste získali ECo-C certifikát,
musíte úspešne absolvovať 4 skúšky. Pre tieto skúšky sú k dispozícii
učebné materiály, ktoré sú aprobované u ECo-C Europe, resp. u národných koordinačných stredísk.
Učebné materiály sú overované na obsahovú zhodu s ECo-C LFQS príručkou (verzia 1.1)
a spĺňajú všetky požiadavky na kvalitu.