European Communication Certificate

Tímová práca | Selfmarketing | Manažment konfliktov | Komunikácia

ECo-C výhody

  • Trvalé štandardné základné vzdelanie v oblasti vývoja osobnosti a komunikácie
  • ECo-C® platí v krajinách Európskej únie
  • Zvýšenie šancí na európskom trhu práce
  • Zlepšenie, prípadne vybudovanie osobných kompetencií
  • Normovaný priebeh skúšky podľa „Centrálneho abiturientného systému“
  • Zvýšenie, prípadne zaistenie kvality v základnom, resp. pokročilom vzdelávaní