European Communication Certificate

Tímová práca | Selfmarketing | Manažment konfliktov | Komunikácia

Ako získať ECo-C?


INFORMUJTE sa v najbližšom ECo-C vzdelávacom stredisku o


- kurzoch, resp. prípravných kurzoch
- ECo-C certifikačnej skúške

NAUČTE sa všetky potrebné vedomosti


- v prípravnom kurze v ECo-C vzdelávacom stredisku alebo formou samoštúdia
- pomocou e-learningu, ktorý je k dispozícií v ECo-C QS systéme

ABSOLVUJTE certifikačné skúšky


- testovanie z modulov 1 – 4 prebieha formou on-line testovania na počítačoch, pričom na testovanie jedného modulu je stanovený časový limit 45 minút; test je úspešne absolvovaný pri získaní 80% bodov, t.j. min. 24 z 30 bodov
- modul 5 prebieha formou prípadovej štúdie, na ktorú sa kandidát má možnosť 15 min. pripraviť a následne prebieha 5 minútový dialóg so skúšobným komisárom; modul je úspešne absolvovaný pri získaní 80% bodov, t.j. min. 12 z 15 bodov

POZITÍVNE - po preukázaní znalostí


po úspešnom absolvovaní ECo-C certifikačnej skúšky obdržíte ECo-C kartu a ECo-C certifikát.

Otestuje si svoje vedomosti


    Online Demotest