European Communication Certificate

Tímová práca | Selfmarketing | Manažment konfliktov | Komunikácia

Ako získať ECo-C?


INFORMUJTE sa v najbližšom ECo-C vzdelávacom stredisku o


- kurzoch, resp. prípravných kurzoch
- ECo-C certifikačnej skúške

NAUČTE sa všetky potrebné vedomosti


v prípravnom kurze v ECo-C vzdelávacom stredisku alebo formou samoštúdia

POZITÍVNE - po preukázaní znalostí


pri ECo-C certifikačnej skúške obdržíte ECo-C kartu a ECo-C certifikát.

Otestuje si svoje vedomosti


    Online Demotest