European Communication Certificate

Tímová práca | Selfmarketing | Manažment konfliktov | Komunikácia

ECo-C Demotest

Demotesty sú verejne prístupné, na rozdiel od skutočnej ECo-C skúšky, a môžu byť bez obmedzení šírené ďaľej.

Demotesty slúžia na spostredkovanie podmienok skutočných ECo-C skúšiek. Obsahovo však nezodpovedajú ECo-C LFQS príručke.

V prípade, že nie ste schopní úspešne zodpovedať všetky otázky v demoteste, odporúčame štúdium aprobovaných ECo-C podkladov. Fundovanú prípravu pre všetky ECo-C moduly vám ponúknu ECo-C vzdelávacie strediská.
Informujte sa o vhodných kurzoch.

Otestujte svoje vedomosti


    Online Demotest