European Communication Certificate

Tímová práca | Selfmarketing | Manažment konfliktov | Komunikácia

ECo-C iniciatíva

História a vznik ECo-C


2002

Na základe Lisabonskej stratégie ku:
- podpore pre
  schopnosť zamestnania
  flexibilitu
  kreativitu
  konkurencieschopnosť

- posilneniu prínosu celoživotného vzdelávania ku rozvoju osobnosti, sociálnej súdržnosti, rovnoprávnosti pohlaví a ku spojeniu ľudí s rozličnými potrebami.

- rastu zaistenia kvality vo vzdelávaní dospelých

vznikol v roku 2002 ECo-C European Communication Certificate.

2003 - 2005

Realizácia a detailné vypracovanie obsahu ECo-C® prostredníctvom projektového tímu v spolupráci s vedeckou radou.

ďaľšia stránka... >>