European Communication Certificate

Tímová práca | Selfmarketing | Manažment konfliktov | Komunikácia

Cenník

Nezáväzná odporúčaná cena za jednu ECo-C kartu predstavuje 48,- EUR. Cena za každú skúšku je 19,- EUR (odporúčaná cena).

Celkovo stojí ECo-C 124,-EUR (48,- EUR + 4 x 19,- EUR).
V cene nie sú zahrnuté eventuálne poplatky za vzdelávanie a prípadné ďalšie poplatky za opakovanie negatívnej skúšky.

Vzdelávací proces ECo-C trvá, v závislosti od vedomostí, približne 80 hodín. Prípravné kurzy možno absolvovať v ktoromkoľvek ECo-C vzdelávacom stredisku. Poplatky za jednotlivé kurzy podliehajú danému ECo-C vzdelávaciemu stredisku a nie sú pevne určené.

Vedomosti na úspešné zvládnutie ECo-C môžu byť samozrejme získané aj samoštúdiom. Pre tento účel sú k dispozícii odporúčané skriptá.

K dispozícii je aj príprava pre jednotlivé moduly formou e-learningu, pričom cena za prístup je 6,- EUR / 1 modul.

* uvedené ceny sú bez DPH.