European Communication Certificate

Tímová práca | Selfmarketing | Manažment konfliktov | Komunikácia

ECo-C a svet dynamickej práce!Požiadavky kladené na jednotlivca na dnešnom trhu práce sú a budú stále náročnejšie. Vedľa znalostí výpočtovej techniky a ekonómie nadobúda aj schopnosť rozvoja osobnosti a komunikácie stále väčší význam.

Zloženie modernej spoločnosti vyžaduje schopnosť spoľahnúť sa na vlastnú osobnosť. Prostredníctvom efektívnej komunikácie - predovšetkým v zamestnaneckých vzťahoch - je možné dosiahnuť rast presvedčivosti a následný vzostup kariéry.

O.Univ.Prof.Dr. Thomas A.BAUER

International Research and Teaching Programms
Universität Wien
Fakultät für Sozialwissenschaften
Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft
   
Na základe Lisabonskej stratégie ku:
- podpore pre
  schopnosť zamestnania
  flexibilitu
  kreativitu
  konkurencieschopnosť
- posilneniu prínosu celoživotného vzdelávania ku rozvoju osobnosti, sociálnej súdržnosti, rovnoprávnosti pohlaví a ku spojeniu ľudí s rozličnými potrebami.
- rastu zaistenia kvality vo vzdelávaní dospelých
vznikol v roku 2002 ECo-C (European Communication Certificate).