European Communication Certificate

Tímová práca | Selfmarketing | Manažment konfliktov | Komunikácia

Ako sa stať ECo-C vzdelávacím strediskom?

 1. Žiadosť o autorizáciu

  Vyplňte žiadosť o autorizáciu a pošlite nám ju poštou.
  Po obdržaní správne vyplnenej žiadosti Vás bude kontaktovať náš pracovník zodpovedný za ECo-C vzdelávacie strediská, ktorý dohodne ďalší postup autorizácie. Podmienkou pre ďalší postup autorizácie je úhrada autorizačného poplatku.
  > Stiahnite si žiadosť o autorizáciu

 2. Príprava na autorizáciu

  V dohodnutom termíne Vás navštívi náš pracovník zodpovedný za ECo-C autorizáciu, ktorý overí údaje ohľadom organizácie, vybavenia, miestností a personálu. Podmienkou pre ďalší postup je pozitívny výsledok ECo-C auditu.

 3. Vzdelávanie a workshop

  Zodpovedné osoby uvedené v žiadosti o autorizáciu (Hlavný skúšobný komisár, skúšobný komisár, školiteľ) musia absolvovať ECo-C workshop s pozitívnym výsledkom.

 4. Zmluva

  Nadobúdateľovi licencie zašleme zmluvu, ktorú je potrebné podpísať a doručiť nám v dvoch vyhotoveniach. Po jej opätovnom obdržaní Vám pošleme 1 vyhotovenie naspäť.

 5. Štart

  Nadobúdateľ licencie obdrží rozhodnutie o autorizácii, marketingové materiály ako aj ostatné dôležité podklady pre úspešný štart.